Do czego służy kod PKD i gdzie go szukać.

Do czego służy kod PKD i gdzie go szukać.Do czego służy kod PKD i gdzie go szukać.

Co to jest PKD?

Polska Klasyfikacja Działalności w skrócie PKD to zestaw kodów, którymi przedsiębiorca określa rodzaj wykonywanej działalności. Każda działalność posiada swój unikalny kod PKD, służy on do określenia przedmiotu działalności firmy. Odpowiednie kody PKD wpisuje się na wniosku rejestracyjnym firmy. Można zamieścić kilka kodów, zaczynając od tego, który dotyczy głównej działalności.

PKD wykorzystywana jest do :

1.Klasyfikowania podmiotów gospodarczych dla potrzeb krajowego urzędowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej (REGON)

2.Opracowywania bilansów gospodarki narodowej

3.Zestawiania wyników statystycznych z danymi międzynarodowymi

4.Zestawiania informacji statystycznych, odpowiednio porównywalnych z innymi krajami.

5. Ukazywania struktury gospodarki narodowej z punktu widzenia społecznego podziału pracy

Poziomy kodów PKD:

 1. Sekcja – oznaczony jednoliterowym symbolem, składa się z 21 rodzajów działalności
 2. Dział – oznaczony dwucyfrowym kodem numerycznym podzielonym na 88 rodzajów działalności
 3. Grupa – oznaczony trzycyfrowym kodem numerycznym obejmujących 272 rodzajów działalności, które można wyodrębnić z punktu widzenia procesu produkcyjnego, przeznaczenia produkcji lub charakteru usługi lub charakteru odbiorcy tych usług
 4. Klasa – oznaczony czterocyfrowym kodem numerycznym, na którego składa się 615 rodzajów działalności, wyodrębnianych z perspektywy specjalizacji procesu produkcyjnego lub działalności usługowej
 5. Podklasa – oznaczony pięcioznakowym kodem alfanumerycznym, obejmuje 654 rodzajów działalności

Kody – ważna sprawa

Wybór kodu jest ważny nie tylko podczas zakładaniu własnej działalności, odgrywa też istotną rolę w przypadku starań o dotacje unijne lub podczas udziału w różnego typu przetargach. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki kierunek obierze firma, w jakich dziedzinach dodatkowo będziemy działać. Dlatego należy pamiętać o aktualizowaniu kodów PKD przy każdym rozszerzaniu działalności naszej firmy. Można to robić w dowolnym czasie i jest to bezpłatne.

Tutaj znajdziesz kody PKD.

Biznesplan fundamentem twojej firmy.

Jak skutecznie zaplanować swój biznes (3)

Biznesplan fundamentem twojej firmy.

Najważniejszym dokumentem przed rozpoczęciem działalności jest plan działania, czyli biznesplan. Potrzebny jest przy staraniu o dofinansowanie działalności czy kredyt. Jednak uważam, że jest to bardzo dobry dokument dla  właściciela każdej nowo powstającej firmy. Pokazuje wiele interesujących rzeczy, określa cele, pokazuje rozwój firmy, szanse i zagrożenia oraz słabe i mocne strony. Przydatny przy planowaniu dalszej ścieżki rozwoju firmy.

 Biznesplan to długoterminowy i kompleksowy plan działalności, który opracowany jest na podstawie oceny sytuacji strategicznej przedsiębiorstwa. Jest to plan działalności marketingowej, finansowej i inwestycyjnej firmy. Dokument ten pozwala na bieżąco kontrolować i ewentualnie korygować podejmowane działania.

 

Dobrze przygotowany biznesplan umożliwia:

– przedstawienie i dążenie do określonych celów i rozwoju firmy

– korygowanie działań prowadzących  do osiągnięcia celów

– przygotowanie planów krótkookresowych polegających na realizacji konkretnych działań i celów

– pokazanie efektów finansowych i korzyści jakie zostaną osiągnięte

– identyfikację kluczowych wskaźników rozwoju, terminy, wyniki finansowe i standardy, które pozwolą kontrolować działalność firmy dzięki ocenie faktycznych wyników z planowania

– stwierdzenie, czy firma ma szanse na rozwój i powodzenie

– przedstawienie mocnych i słabych stron firmy

– przedstawienie szans i zagrożeń dla firmy.

 

Opracowanie biznesplanu jest niełatwym zadaniem, gdyż wymaga ciągłej weryfikacji celów, metod, zadań i potrzeba przedsiębiorcy. Musi być aktualny i uwzględniać zmieniające się warunki otoczenia i wewnętrzne firmy. Trzeba zachować rzetelny, obiektywny i realny opis przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę dokładne badanie rynku oraz zachowanie i wpływ konkurencji na rozwój firmy.

 

Czy warto zainteresować się leasingiem?

Czy warto zainteresować się leasingiem?

Czy warto zainteresować się leasingiem?

Leasing to najpopularniejszy instrument, który służy do finansowania potrzeb inwestycyjnych firmy. Umożliwia korzystanie z pojazdów, urządzeń i maszyn, a także nieruchomości, gdy formalnie nie jesteś ich właścicielem. Leasingowany środek trwały (przedmiot) nadal pozostaje własnością firmy leasingowej – czyli firmy, która kupuje przedmiot, a następnie oddaje go w użytkowanie w zamian za niewielki miesięczny czynsz. Przedmiot ten po zakończeniu umowy leasingu można oddać leasingodawcy lub wykupić, w zależności od rodzaju umowy.

Zalety leasingu to:

– możliwość realizowania zamierzeń inwestycyjnych bez posiadania własnych środków

– brak bezpośredniego wpływu obciążeń z tytułu obsługi umów leasingowych na Twoją zdolność kredytową

– nieuciążliwe procedury związane udzieleniem leasingu i podpisaniem umowy
W zależności od rodzaju umowy leasingodawca może także zająć się formalnościami związanymi z ubezpieczeniem lub serwisowaniem tego przedmiotu ( np. samochody).

Rodzaje leasingu:

– leasing operacyjny – po nabyciu i oddaniu w użytkowanie leasingowanego przedmiotu firma leasingowa rozpoczyna jego amortyzację, a Twoja firma dostaje fakturę VAT, w której zawarte są wszystkie koszty związane z użytkowaniem przedmiotu. Całość kwoty netto zaliczasz w koszty uzyskania przychodu, a VAT z faktury odliczasz od należnego podatku VAT.  Wyjątkiem jest samochód osobowy, ponieważ jeśli będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie na potrzeby firmy zwrócona zostanie całość podatku VAT.

– leasing kapitałowy – przy umowie na tego rodzaju leasing obowiązek amortyzacji przedmiotu spoczywa na Twojej firmie, a w koszty uzyskania możesz zaliczyć tylko odsetkową część leasingu. Natomiast od razu możesz odliczyć całość podatku VAT zawartego w cenie przedmiotu leasingowanego.

– leasing zwrotny – występuje, gdy posiadasz już środek trwały, ale odsprzedajesz go firmie leasingowej a następnie zawierasz umowę leasingowa i nadal z niego korzystasz. Taka forma leasingu jest korzystna, gdy posiadasz wiele nieruchomości i ruchomości, ale brakuje w Twojej firmie płynności finansowej.

Warunki uzyskania leasingu:

– dokumenty założycielskie firmy

– inne dokumenty w zależności od firmy leasingowej

– im wyższy wkład tym pewniejsze podpisanie umowy

Koszty leasingu

W skład kosztów umowy leasingowej wchodzą raty leasingowe zwane również czynszem, spłacane raz w miesiącu. Na wysokość raty leasingowej wpływa wysokość wpłaty początkowej, którą należy wpłacić w momencie podpisania umowy, lub odbioru przedmiotu. Im wyższa wpłata własna, tym  niższa rata leasingu, a całkowity koszt obsługi leasingu mniejszy. Kolejnym kosztem jest wykup przedmiotu po zakończeniu umowy. To kwota, którą należy wpłacić w przypadku, gdy będziesz chciał zostać właścicielem przedmiotu po zakończeniu umowy. Zazwyczaj jest to kilka procent od początkowej wartości przedmiotu.

W przypadku leasingu samochodu kosztem rozłożonym w raty jest rejestracja i ubezpieczenie.

 

 

 

Własna firma czy praca na etacie?

Własna firma czy praca na etacie?

Własna firma czy praca na etacie?

Niewątpliwie każda z tych form zarobkowania ma swoje plusy i minusy. Ale jaką wybrać? Znalezienie dobrej, dobrze płatnej pracy nie jest wcale łatwe, nawet jeśli nasze CV jest bardzo bogate, a ukończone szkoły i szkolenia najlepsze. Założenie firmy nie jest trudnym wyczynem, jednak jej prowadzenie może okazać się ryzykowne i trudne. Naszym zdaniem wszystko zależne jest od tego jaką jesteś osobą, jakie masz plany, marzenia i aspiracje. Ile chcesz zarabiać, jakie masz pomysły i czy nie boisz się podejmować trudnych decyzji.

 

W poniższej tabeli przedstawiamy porównanie własnej działalności z pracą na umowę o pracę.

 

Własna firma

Etat

 

Niezależność

pełna, jesteś szefem sam dla siebie  ograniczona
Odpowiedzialność pełna ograniczona, zależna od stanowiska
Zarobki nieograniczone stałe zarobki
Satysfakcja z pracy duża zależna od stanowiska i rodzaju pracy
Czas nienormowany, elastyczny normowany czas pracy, z reguły 160h – etat
Obowiązki / formalności dużo obowiązków i formalności wytyczone, jasno określone
Urlop kiedy chcesz 20 lub 26 dni w roku
Rozwój osobisty bardzo duży, jest w twoich rękach brak, znikomy lub średni

 

Czyli co w końcu wybrać?

Na to pytanie nie ma dobrej odpowiedzi. Jeśli pracujesz na etacie, ale chciałbyś przejść na „swoje” zrób to. Na etat zawsze można wrócić. Doświadczenie nabyte przy prowadzeniu firmy, nawet obarczone niepowodzeniem będzie bezcenne. W końcu żyje się raz, a z dobrym pomysłem i planem, własny biznes musi się udać.

Co to jest marka firmy?

Co to jest marka firmy?

Poprzez Twoją markę i produkt oddziałujesz na zmysły i uczucia potencjalnego nabywcy, które zostają zapisane w jego pamięci.

Marka to nazwa, termin, znak, symbol lub projekt graficzny bądź ich kombinacja, której celem jest identyfikacja towarów i usług jednego sprzedającego od innych sprzedawców – definicja podana przez Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu (AMA- American Marketing Association). Tworzenie własnej marki to przekonywanie rynku i konsumentów do wybrania Twojego produktu ( wyrobu czy usługi).

Identyfikacja wizualna odgrywa bardzo ważną rolę w kreowaniu marki. W jej skład wchodzą nazwa, logotyp, logo a także charakterystyczne dla firmy kolory i czcionki. Wszystkie elementy muszą tworzyć spójny wizerunek. Wszystkie materiały reklamowe i identyfikacyjne mają na celu skojarzenie z Twoja firmą i produktem, jaki oferujesz.

 

Nazwa firmy jest Twoją wizytówką przy każdym kontakcie biznesowym. Będzie robiła pierwsze wrażenie, a to jest bardzo istotne. Powinna nawiązywać i kojarzyć się z produktem czy usługą, dać się łatwo zapamiętać, być unikalną, a także w dobie wszechobecnego Internetu – winna nosić taką samą nazwę jak domena strony WWW.

 

Logo to kolejny ważny etap tworzenia marki. Jeśli masz pomysł i obsługujesz programy graficzne, to poradzisz sobie sam, a jeśli nie zleć to zajęcie grafikowi. Poniżej kilka zasad o których należy pamiętać tworząc lub kupując logo:

 • musi być czytelne i zgodne z identyfikacją wizualną Twojej marki
 • musi być łatwe do zapamiętania i zastosowania na małych gadżetach
 • musi być przygotowane w formacie wektorowym, żeby można było je powiększać lub pomniejszać w zależności od potrzeby
 • nie może być wykorzystany znak zastrzeżony

 

Wizytówki są ważnym elementem nawiązywania kontaktów biznesowych. Muszą współgrać z szatą graficzną całej identyfikacji wizualnej Twojej firmy. Zawierać kompletne i aktualne dane adresowe, numer telefonu, email, stronę WWW, portale społecznościowe itp. Można też dodać wyróżniający element, np. hasło reklamowe czy zdjęcie produktu.

 

Reklama jest ważnym źródłem pozyskiwania klientów. Bazuje na emocjach, najlepiej jak tekst jest oryginalny, atrakcyjny i czytelny.

 

Ulotki są jednym z najtańszych i najpopularniejszych materiałów reklamowych. Jeśli masz działalność stacjonarną, dobrze przygotować sobie ulotki, aby rozdać czy rozwiesić w okolicy. Projektując ulotkę należy wziąć pod uwagę taki format papieru, który pozwoli pomieścić wszystkie potrzebne informacje, a także nie będzie drogi. Papier może być offsetowy (zwykły w dotyku, lekko szorstki) lub kredowy, matowy lub błyszczący. Ulotki drukowane mogą być w różnych kolorach, według uznania, potrzeby i zgodności z paletą kolorów identyfikacji firmy.

 

Reklama na samochodzie jest skutecznym narzędziem informującym o Twojej działalności. Można okleić samochód lub zamówić specjalne naklejki magnetyczne. Nakleja się je na auto i w dowolnym momencie zdejmuje (nie sprawdzają się na dużych pojazdach).

 

Promocje, lojalność, polecenia to już stały element w świecie biznesu. Promocja powinna dawać odczucie, że klient ma do czynienia z wyjątkową okazją. Promocja ta jest dobra do budowania lojalności klientów i bazy danych. Karty stałego klienta wymuszają na konsumencie pozostawienie kilku informacji o sobie, co prowadzi do budowy bazy klientów. Można ją w przyszłości wykorzystać do działań marketingowych.

 

Dbaj o swojego klienta, ponieważ raz pozyskany i zadowolony z usług będzie Twoją najlepszą reklamą. Usatysfakcjonowany kupujący przyprowadzi ze sobą kolejnych w ramach skutecznej reklamy.

Podsumowując Twoja marka mówi klientom, czego mogą od Ciebie oczekiwać i czym różni się Twoja działalność od innych, konkurencyjnych firm.

Zagrożenia w firmie.

Zagrożenia w firmie.

Zagrożenia w firmie.

Każda branża jest podatna na różne formy zagrożeń. Mała firma dużo gorzej radzi sobie ze skutkami ryzyka niż duże przedsiębiorstwo. To co dla dużej firmy nie stanowi problemu, dla niewielkiej firmy może przynieść katastrofalne skutki.

 

Najbardziej powszechne i  popularne zagrożenia bez podziału na branże :

– właściciel firmy – jego cechy osobowościowe

– śmierć właściciela lub osób na kluczowych stanowiskach w firmie

– pojawienie się silnej konkurencji

– brak dostępu do źródeł finansowania

– wystąpienie zdarzeń losowych np. pożar, kradzież

–  przerwa w działalności, będąca następstwem zdarzenia losowego

– roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej

– wypadki pracowników podczas pracy

– upadek głównego kooperanta

 

Właściwym postępowaniem w przypadku ryzyka jest stworzenie systemu ochrony przed zagrożeniami, czyli zbioru instrumentów, które będą przeciwdziałać ryzyku. Można je podzielić na :

– przeciwdziałające ryzyku; instrumenty prewencji

– redukujące jego skutki; służą do odbudowy stanu sprzed momentu wystąpienia zagrożenia – represja, retencja i transfer ryzyka

 

Przed otwarciem działalności warto pomyśleć jakie zagrożenia mogą czekać na moją firmę już w konkretnej branży i jak można się przed nimi zabezpieczyć.

Zobacz również: zacznij tutaj i kurs online

Czy warto prowadzić firmowego bloga?

Czy warto prowadzić firmowego bloga?

Czy warto prowadzić firmowego bloga?

Blog to strona internetowa w postaci dziennika na której najnowsze wiadomości ukazują się na samej górze naszej strony, by następnie schodzić w dół ustępując miejsca nowszym wpisom. Blog na przestrzeni lat stał się bardzo popularną formą wyrażania opinii, dzielenia się przemyśleniami. W dzisiejszych czasach blogi piszą wszyscy : młodzież, politycy, sportowcy itd. Coraz więcej firm decyduje się na założenie bloga jako formę komunikacji.

 

Zalety bloga firmowego:

 • świetne miejsce na łączenie obecnego i potencjalnego klienta z naszą marką
 • dobre pozycjonowanie w wyszukiwarce Google na kluczowe frazy
 • prostota i niskie koszty utrzymania
 • budowanie relacji z klientem
 • ukazanie osiągnięć firmy
 • lepsze poznanie marki przez klientów
 • cenne źródło uwag w postaci komentarzy pod postami
 • zwiększenie odwiedzin twojej strony internetowej

 

Reasumując, dobry blog firmowy poza naszą wizytówką w Internecie, kreuje nas jako ekspertów w danej dziedzinie poprzez ciekawe i fachowe wpisy. Jest świetny do promocji Twojej firmy, warto przemyśleć jego założenie i aktywne prowadzenie. Pamiętaj jednak, że wymaga to poświęcenia czasu. I to jedyny minus w firmowym blogowaniu.

 

 

 

MLM popularnym sposobem na zarabianie.

MLM sposobem na zarabianie

MLM popularnym sposobem na zarabianie.

Marketing sieciowy zwany także marketingiem wielopoziomowym ( MLM ang. multi-level marketing ) to strategia marketingowa polegająca na przekazywaniu produktu i usługi od producenta do odbiorcy. Wielopoziomowy bo określa sposób naliczania wynagrodzenia poszczególnym dystrybutorom (osobom, które ten produkt lub usługę dostarczają do finalnego odbiorcy ). Idea marketingu sieciowego polega na dystrybucji produktu poza tradycyjną sprzedażą ich w sklepie.

MLM pozwala dystrybutorom na budowanie osobistych struktur współpracowników, od ich obrotów otrzymują oni dodatkowe prowizje. Każda firma oparta na marketingu wielopoziomowym posiada swój plan marketingowy i określone prowizje od sprzedaży. Firma oparta na MLM nie wydaje ogromu pieniędzy na reklamy w TV, prasie. Głównym motorem napędowym jest tu rekomendacja ustna produktu przez dystrybutora, a później pocztą pantoflową.

Plusy Network Marketingu:

 • niski koszt wejścia
 • elastyczne godziny pracy
 • dodatkowe źródło dochodu
 • wsparcie liderów
 • szkolenia, kursy
 • nikt nie patrzy na twój wiek i wykształcenie
 • gotowe know-how

 

Minusy Network Marketingu:

 • to nigdy nie będzie Twój biznes, nie będziesz jego właścicielem
 • twoja zbudowana struktura może zniknąć, gdy firma upadnie
 • nie masz wpływu na ceny produktów
 • nie masz wpływu na jakość towarów

 

W MLM istnieją trzy obszary współpracy z firmą marketingu sieciowego:

 1. Możliwość kupna produktów po cenie hurtowej.
 2. Możliwość sprzedaży produktu osobom ze swojego otoczenia.
 3. Możliwość budowy własnej struktury dystrybutorów.

 

Podczas szukania odpowiedniej dla siebie firmy warto kierować się jakością i ceną produktów, czasem jaki firma istnieje na rynku, dobrym planem marketingowym, szkoleniami jakie oferuje firma. Należy zrobić dobre rozeznanie firm i liderów, czyli osób które już zbudowały dużą grupę dystrybutorów. Na pracę w MLM decyduje się dużo osób, ze względu na dochód pasywny, otrzymywany właśnie z obrotu w swojej grupie dystrybutorów.

Przeczytaj również: franczyza

 

Franczyza sposobem na własna firmę.

Franczyza sposobem na własna firmę.

Franczyza sposobem na własną firmę.

Franczyza jest to sposób prowadzenia firmy, pod znanym logo. Występuje w niej relacja między franczyzodawcą a franczyzobiorcą. Ten pierwszy udziela prawa do prowadzenia biznesu zgodnie z jego ustalonym pomysłem i wytycznymi. Jest to ciekawa opcja dla początkujących przedsiębiorców, którzy mogą liczyć na pomoc bardziej doświadczonego partnera biznesowego. Oczywiście korzyści muszą być wzajemne, dlatego franczyzodawca też musi czerpać z tej współpracy zyski.

Marki, które zapewne kojarzą Ci się z franszyzą to restauracje szybkiej obsługi Mcdonald’s, Subway czy TelePizza. W Polsce liczba marek franczyzowych przekroczyła 1000 w roku 2014. Środki na inwestycję zaczynają się od kilku tysięcy złotych dlatego możesz łatwo znaleźć franczyzę w każdej branży odpowiednią dla siebie. Pamiętaj, że kupując licencję franczyzową, prowadzisz biznes sam, ale pod szyldem franczyzodawcy.

 

Franczyza – zalety i wady dla mocnej marki i franczyzobiorcy.

Zalety dla franczyzobiorcy:

 • znana marka – utrwalona w świadomości społecznej
 • sprawdzony pomysł – uzyskujesz dostęp do know-how firmy czyli recepty na prowadzenie biznesu
 • wsparcie – franczyzodawca powinien zapewnić fachową pomoc i szkolenia
 • mniejsze ryzyko, większa wiarygodność – w kontaktach z kontrahentami, instytucjami finansowymi
 • korzyści z kampanii reklamowych marki – możliwość skorzystania z dużej kampanii reklamowej, którą dawca licencji organizuje dla wszystkich franczyzobiorców
 • brak posiadania dużego kapitału przy starcie – dostajemy gotową markę, logo i szkolenia dla siebie i pracowników, wiedzę oraz klientów którzy są wierni marce.
 • możliwość prognozy zysku – dzięki rozpoznawalności marki

 

Wady dla franczyzobiorcy:

 • kontrola ze strony franczyzodawcy – musimy akceptować kontrolę jakości i standardów wg umowy
 • opłaty – opłata wstępna za licencję, wypłata na rzecz franczyzodawcy określonego procent od obrotów, koszty utrzymania lokalu, zatrudnienia pracowników
 • pomyłki franczyzodawcy – franczyzobiorca ponosi odpowiedzialność za błędne decyzje franczyzodawcy i sytuacje kryzysowe marki.
 • trudne rozstanie – umowa franszyzy będzie zawierać ograniczenia w zakresie sprzedaży czy przeniesienia prawa firmy

 

Podsumowując, własna firma prowadzona pod cudzym szyldem to jedna z lepszych dróg do wysokich zarobków. Podejmując decyzje o otwarciu firmy jako franczyzobiorca należy wiedzieć, jaki system będzie dla nas najlepszy, pomysł na biznes powinien być zgodny z naszymi kompetencjami i zainteresowaniami.

 

 

Strategia błękitnego oceanu

Strategia błękitnego oceanu

Strategia błękitnego oceanu 

 (blue ocean strategy, BOS) to jedna z nowszych koncepcji biznesowych na świecie. Polega ona na kreowaniu przez przedsiębiorstwa wolnej i niezagospodarowanej jeszcze przestrzeni rynkowej. 

 

Główne zasady/cechy:

– tworzenie i przechwytywanie nowego popytu

– konkurencja przestaje być istotna

– tworzenie wolnej przestrzeni rynkowej 

– przełamanie kompromisu między wartością a kosztem

– uporządkowanie całego systemu działań firmy zgodnie z jej dążeniem do wyjątkowości i niskich kosztów

 

Błękitny ocean kontra czerwony ocean

Francuscy naukowcy dokonali rozróżnienia dwóch przeciwstawnych wobec siebie pojęć – czerwony ocean i błękitny. Razem tworzą one rynkowy wszechświat. Ten pierwszy czyli czerwony oznacza branże, które już istnieją, gdzie przestrzeń rynkowa i reguły nią rządzące, gry konkurencyjne są ogólnie znane. Podstawowa strategia, którą wykorzystują firmy znajdujące się w oceanie czerwonym polega na nieustannej konkurencji, prześciganiu swoich rywali i absorbowaniu coraz większych części istniejącego popytu. Wygląda to jak walka rekinów o terytorium i ograniczone pożywienie. Efekt jest taki, że przestrzeń rynkowa drastycznie się zmniejsza, dużo bardziej zatłoczona, a konkurencja, często niezdrowa zamienia ocean w morze krwi, stąd też kolor czerwony. Błękitny ocean jest to natomiast synonim branż, które na dzień dzisiejszy nie istnieją. Jest to jeszcze nieodkryta przestrzeń rynkowa, a co za tym idzie – niewykorzystana przez przedsiębiorstwa, firmy. Rodzi się szansa dla innowacyjnych i kreatywnych przedsiębiorstw na zdobycie zyskownego wzrostu i kreowania popytu. Warto dodać, iż tu konkurencja nie ma większego znaczenia, z racji tego iż reguły ekonomicznej gry jeszcze nie zostały ustalone.